top of page

Partneři a sponzoři našeho klubu

Magistrát hlavního města Praha

 

Magistrát každoročně podporuje práci hlavních trenérů a organizaci turnajů mládeže i dospělých. 


www.praha.eu

Městská část Praha 6

 

MČ Praha 6 podporuje naše trenéry, pronájmy tělocvičen a hřišť, menší akce a další činnost.


www.praha6.cz

Městská část Praha 17 - Řepy

MČ Praha 17 - Řepy podporuje naše trenéry, pronájmy tělocvičen a hřišť, menší akce a další činnost.

repy.cz

UNITOP

Jsme členy Unitopu od ledna 2016. Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s., který je vytvořený smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky, sportovními kluby policie (SKP), za účelem uplatňování společného zájmu.

UNITOP ČR sdružuje v současné době 115 SKP s více jak 26 tisíci členy. Tuto základnu tvoří příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru (HZS), zaměstnanci Policie ČR, HZS nebo Ministerstva vnitra, jejich rodinní příslušníci a ostatní občané včetně dětí a mládeže do 18 let.


policie-sport.cz

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura je ústředním správním orgánem státní správy České republiky v oblasti poskytování podpory ve sportu v ČR. Jejím cílem je dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání.

nsa.gov.cz

OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra

Sídlíme a trénujeme celoročně v zázemí Centra sportu Ministerstva vnitra OLYMP a moc se nám tady líbí.

olympcsmv.cz

Logo_MHMP.jpg
Logo Praha 6 (2022).png
logo-praha-17-repy.png
unitop-logo.png
Narodni sportovni agentura_logo rgb.png

 

Česká rugbyová unie, České ragby

 

Zastřešující svaz, jehož členem jsme se stali v červnu 2015. Pro kluby organizuje soutěže, zajišťuje přípravu i utkání dospělých a reprezentačních týmů sedmiček i patnáctek, zajišťuje vzdělávání trenérů a rozhodčích

rugbyunion.cz

ceskeragby-logo-3.png

Přidejte se mezi naše partnery

 

Nabízíme možnost sponzoringu našich aktivit. Jsme na startu, ale máme olympijské ambice. Vložené prostředky zhodnotíme tvrdou prací zkušených a motivovaných lidí. Hledáme dlouhodobou podporu, nikoli astronomické částky".

Nabízíme pozice od Titulárního sponzora programu Akademie až po možnost drobných příspěvků na provoz a vybavení formou daru.

bottom of page