top of page

Úrazové pojištění všech členů našeho klubu

 

Všichni členové klubu Ragbyová akademie Olymp Praha, z.s. jsou po dobu veškerých akcí a aktivit námi pořádaných nebo organizovaných, včetně organizovaných cest na tyto akce úrazově pojištěni u pojišťovny VZP. Pojištěny jsou také:

  • Osoby, které se účastní akcí v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo mají s naším klubem uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce, tedy například trenéři a organizátoři.

  • Osoby, které nejsou členy pojištěných subjektů, po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým z pojištěných subjektů - tedy například účastníci turnajů.

 

Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí.

 

Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončila spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení.

 

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit. Neváhejte se prosím v případě dotazů a žádostí o radu obracet přímo na ně.

 

V příloze pod textem naleznete také přehledný informační leták k úrazovému pojištění sjednanému u Pojišťovny VZP od 1. 2. 2019 se všemi potřebnými informacemi.

 

Trenéři jsou také pojištěni

 

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.

 

V případě dotazů se obracejte na nás nebo nejlépe přímo na kontaktní údaje správců nového pojištění z týmu Pojišťovny VZP uvedené v přiloženém letáku nebo pod avizovaným odkazem www.olympic.cz/pojisteni.

Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz nebo doporučenou poštou na adresu:


Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí: Martina Hovorková Telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:
Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
Tel.: + 420 233 006 311
E-mail: info@pvzp.cz
v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin
Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

bottom of page